Драматичен театър ,,Проф. Енчо Халачев“

Адрес:  пл. ,,Септември“- Народно Читалище ,,Св. Климент Охридски“- гр. Симитли

За нас Театърът е ... сила, която може да променя ,,тук и сега“, мощен двигател за разцвета на едно общество!!!  Потребност и зависимост!!!