Народен театър "Иван Вазов"

Народен театър „Иван Вазов”

Сайт: nationaltheatre.bg, следете ни във facebook на BGNationalTheatre

За нас Театърът е ...

Театърът е мисия за Иван Вазов, убеден, че „театърът е най-достойният способ, чрез който може да се възпроизведе, изтълкува и проведе в народната среда една патриотическа мисъл и да се възбуди в нея въодушевлението и пламенът на решителността и самопожертването”. Театърът е мисия за проф. Иван Шишманов, който при откриването на сградата на Народния театър на 3 януари 1907 г. е сигурен, че „един млад народ има нужда от облагородяващото въздействие на сцената. Великолепната сграда не е още театър. Тя ще стане такава, когато бъде одухотворена от играта на актьора”.  Театърът е мисия и за Пенчо Славейков, който казва, като директор на Народния театър -„Театърът е висш културен институт, най-висшият на живота за художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра.” Театърът е мисия за актьори и зрители, за десетките творци, които преди нас, и днес, тук и сега, са имали и имат честта и радостта да работят в Народния театър „Иван Вазов”.

Театърът винаги е бил мисия! И ще бъде!

И утре ще има ТЕАТЪР, защото… винаги ще има утре!

За изминалите 5 години в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ при нас се случиха… Вълшебства. Тайнства. Споделеност. И най-важното: Театър!

Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото... обичаме вас и зрителите :)