Родопски драматичен театър "Николай Хайтов"

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” - Смолян

бул. "България" № 8

гр. Смолян - 4700